ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi :

ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet ‘in içindeki aktif madde Tikagrelor kalp ve kan damarlarında  kan pıhtılarının (trombüslerin) kümeleşmesine mani olmak suretiyle, damar tıkanıklığını önler. ABRİLOR koroner arterlerde trombozun sebep olduğu kararsız anginada ve yakın zamanda geçirilen kalp krizi (miyokard infarktüsü) sonrasında yeni bir kalp krizi daha veya felç olma ayrıca kalp veya kan damarlarıyla alakalı (Kardiyovasküler) bir rahatsızlıktan ölme olasılığına karşı tedavide Aspirinle beraber kullanılmaktadır.

ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Noktalar :

  1. Bu ilaçla tedaviden en iyi sonucu alabilmeniz için, ilacınızı aksatmadan hergün günün aynı saatlerinde hekiminizin önerdiği dozajda kullanmaya özen göstermelisiniz.
  2. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde devam eden kanama veya beyin kanaması sebebiyle felç öykünüz var ise ya da  karaciğer rahatsızlığı,  bakteri veya mantar kaynaklı bir rahatsızlığınız ya da kan tahlillerinizde ürik asit seviyesinde yükseklik, sara nöbeti, migren, sindirim sisteminizde kanama,  yavaş kalp ritmi, soluk alıp vermede zorlanma veya akciğerlerinizde herhangi bir rahatsızlık var ise ya da   ritonavir, atazanavir, klaritromisin, nefazodon,  sisaprid, ergot alkaloidler, ketokonazol, nefazodon, simvastatin, lovastatin,  karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, verapamil, Beta blokörler,  digoksin, diltiazem, kinidin, siklosporin, rifampisin, paroksetin, sitalopram, sertralin, nonsteroidal antiinflamatuvarlar (ağrı kesiciler), lovastatin ve simvastatin isimli ilaçlarla tedavi görüyorsanız; ABRİLOR ilaca başlamadan önce hekiminizle bu hususları görüşmelisiniz.
  3. Bu ilaç araba veya alet kullanmanızı etkilemesi düşünülmez. Yine de ilacın üzerinizde yaratabileceği yan etkilerine karşı,  dikkat isteyen işleri yaparken çok tedbirli davranınız.
  4. ABRİLOR , var olan kanamayı arttırabileceğinden; eğer yakın bir tarihte ameliyat olacaksanız, ameliyattan belli bir süre önce bu ilaçla tedavi gördüğünüzü cerrahınıza haber veriniz.  Bu ilacın kullanımını ameliyattan 1 hafta önce durdurmanız gerekmektedir.
  5. Tikagrelor 18 yaşından küçüklere verilmemelidir.
  6. Emziren anneler ve hamilelerin hekime danışmadan kullanmaları öngörülmemektedir.

ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet’in Kullanım Şekli :

  1. ABRİLOR Tablet in her bir dozunu 1 bardak dolusu su ile beraber almalısınız. Tercihen, yemekten sonra ya da öğün aralalarında da alınabilir.
  2. ABRİLOR ilacı hekiminiz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız faydalı olur.  Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine tamamıyla uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığınız üzerinde zararlı etkiler oluşturur. Hekim tarafından belirlenen dozaj miktarını ve kullanma süresini dikkate almalısınız.

ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet Yan Etkileri :

—kan hastalığına bağlı kanama, soluk almada zorluk, kanda ürik asit seviyesinde yükselme ilacın sıkça görülen yan etkileridir.İlaç Etken Maddesi: Tikagrelor
İlaç Marka İsmi : ABRİLOR 90 mg Film Kaplı Tablet