AGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Tirofiban ‘ dır. AGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon , kanda bulunan hücreler olan trombositlerin pıhtı meydana getirmesini önleyen bir ilaçtır. Kalbi besleyen atardamarlardaki kan akışkanlığını kolaylaştırıcı özelliği ile kalp krizinin önlenmesinde ve anjinada (göğüs ağrısında), bu ilaç aynı zamanda atardamarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan koroner kalp rahatsızlığı olanlarda darlık ya da tıkanıklıkların balon anjiyoplasti veya stent ile açılmasından sonraki evrede de kullanılabilir.

AGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. AGGRASTAT , kalp krizinin önlenmesinde ve anjinanın (göğüs ağrısında) iyileştirilmesinde kullanılan; atardamarlarda pıhtı meydana gelmesini engelleyici ve kan akışkanlığını kolaylaştırıcı bir ilaçtır.
 3. İlacın dozu durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre hekiminiz tarafından ayarlanacaktır. Hekimin tavsiye ettiği dozdan fazla kullanılması kanamaya sebep olabileceğinden, hekiminizin tavsiyesini dikkate alınız.
 4. Eğer karaciğer fonksiyon bozukluğunuz veya hipertansiyon hastasıysanız ya da yakın zamanda veya şu anda kafatasınızda tümör, kanama, damar genişlemesi varsa, kanınızda trombosit sayısında azalma, yakın zamanda felç ya da ciddi bir ameliyat geçirdiyseniz, iç kanamanız varsa bu ilacın kullanımı sizin için uygun değildir.
 5. İlacın kullanımı sırasında iç kanamalar da meydana gelebilir. Eğer siyah veya kanlı dışkı, kan öksürme veya kahve telvesi görünümünde kusma gibi durumlarda derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.
 6. Bazı durumlarda AGGRASTAT kullanımında tedbirli olmak gerekmektedir. Bundan dolayı herhangi bir sağlık sorununuz özellikle;
 7. •Kronik bir hastalığınız varsa, alerjiniz varsa,  kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon), son 2 hafta içinde böbrek taşlarınızın kırılması veya biyopsi alınması işlemi geçirdiyseniz, son 3 ay içinde ciddi yaralanma veya önemli bir ameliyat geçirdiyseniz ya da mide veya duodenum (ince bağırsak) ülseri olduysanız, yakın tarihte (son 1 yılda) kanama bozukluğu; örneğin mide-bağırsak (gastrointestinal) kanaması veya idrarda ya da dışkıda kan görülmüşse ya da omurga veya kuyruk sokumunuza bir prosedür uygulandıysa (spinal/epidural prosedür),
  kalbe giden ana damar olan aortun açılması (diseksiyonu) öyküsü veya belirtileriniz varsa, kontrol altında olmayan yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon),  kalbinizi saran dokuda iltihap (perikardit), kan damarlarında iltihap varsa, gözün retinasındaki kan damarlarında problem varsa, kan pıhtılarını önlemeye veya çözmeye yardımcı olan ilaçları kullanıyorsanız, böbreklerinizde problem varsa, son 24 saatte köprücük kemiğinizin altına özel bir intravenöz kateter yerleştirildiyse, kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliğine bağlı çok düşük kan basıncınız (kardiyojenik şok) varsa, karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa, kan hücre sayısı düşüklüğü veya aneminiz varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza rahatsızlıklarınızı ve kullandığınız ilaçları söyleyiniz.
 8. •Çocuklara uygulanmamalıdır.
 9. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde kullanılması sakıncalıdır.

AGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon’ un Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.
 2. AGGRASTAT , damar içine infüzyon yoluyla uygulanır. Seyreltilmeden uygulanmamalıdır.
 3. Bu ilaç yalnızca klinik ortamda kalp hastalıkları ile ilgili uzman hekim tarafından hazırlanıp, kullanılabilir.

 İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı, baş ağrısı, deride küçük kırmızı çürükler, ameliyat sonrası kanama, ilacın uygulandığı yerde kızarıklık sık rastlanan yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Tirofiban
İlaç Marka İsmi : AGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren FlakonAGGRASTAT 12,5 mg/50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon kullanma talimatı


AGGRASTAT 12,5 mg-50 ml IV İnf. İçin Kon. Çöz. İçeren Flakon kullanma talimatı
KISA ÜRÜN BİLGİSİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜ ADI
AGGRASTAT* 12.5mg/50 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Tirofiban hidroklorür monohidrat…………….0.281 mg/ml (0.25 mg tirofibana eşdeğer)
Yardımcı maddeler:
Sodyum sitrat dihidrat…………………………2.7 mg/ml
Sodyum klorür…………………………………8 mg/ml
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Konsantre infüzyon solüsyonu
AGGRASTAT seyreltilmek için hazırlanmış konsantre, steril, renksiz bir çözelti olup 50 ml’lik flakonlarda kullanıma sunulmuştur.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
AGGRASTAT kararsız anjina veya Q dalgası oluşturmayan miyokard enfarktüsü ile başvuran ve göğüs ağrısı atağını son 12 saat içinde yaşamış, EKG değişiklikleri olan ve/veya kardiyak enzimleri yükselmiş hastalarda erken miyokard enfarktüsünü önlemek için endikedir.
AGGRASTAT tedavisinden en fazla yarar görebilecek hastalar akut anjina semptomları başladıktan sonraki ilk 3-4 gün içinde miyokard enfarktüsü gelişme riski yüksek hastalardır. (örn., erken PTCA uygulaması ihtimali olan hastalar) (ayrıca Bkz. Bölüm 4.2 ve 5.1). AGGRASTAT asetil salisilik asit (ASA) ve fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Bu ürün yalnızca hastanede, akut koroner sendromların tedavisinde deneyimli uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır.
AGGRASTAT kullanılmadan önce seyreltilmelidir.
Pozoloji: Aşağıdaki tablo vücut ağırlığına göre doz ayarlaması için kılavuz olarak verilmiştir.
Aggrastat Konsantresi, Kullanım Talimatları kısmında belirtildiği üzere, Aggrastat Çözeltisi ile aynı etkinlik görülene kadar seyreltilmelidir.
Uygulama sıklığı ve süresi:
NSTE-AKS için erken invaziv bir yol ile tedavi edilen ve tanı sonrası en az 4 saatten 48 saate kadar anjiografi çekilmesi planlanmayan hastalarda, AGGRASTAT 30 dakika süreyle 0.4 mikrogram (µg)/kg/dk başlangıç infüzyon hızıyla intravenöz yolla verilir. Başlangıç infüzyonunun sonunda, AGGRASTAT’a 0.1 mikrogram(µg)/kg/dk idame infüzyon hızıyla devam edilmelidir. AGGRASTAT fraksiyonlanmamış heparin (Genellikle AGGRASTAT tedavisinin başlaması ile birlikte intarvenöz bolus olarak 5000 ünite (U), daha sonra normalin yaklaşık iki katı tutulması gerekli aktivite tromboplastin zamanına (APTT) göre titre edilerek, yaklaşık 1000 U/saat olarak devam edilir.) ve kontrendike olmadıkça ASA’yı içeren ama
bununla sınırlı olmayan oral antiplatelet tedavisi ile beraber verilmelidir.
Perkütan Koroner Girişim (PKG) yapılan hastalar: 3 dakikalık bir sürenin üzerinde 25 mikrogram/kg başlangıç bolusu kullanan sonrasında dakikada 0.15 mikrogram/kg bir hızda 18-24 saat boyunca ve 48 saate kadar kesintisiz infüzyon olacak şekilde verilen tirofiban tedavisi ile klinik etkinlik göstermiştir. AGGRASTAT fraksiyonlanmamış heparin ve kontrendike olmadığı sürece ASA’yı içeren ama bununla sınırlı olmayan (Bkz. Bölüm 5.1)
oral antiplatelet tedavisi ile beraber verilmelidir.
AGGRASTAT tedavisine başlama ve tedavi süresi
NSTE-AKS için erken invaziv bir yol ile tedavi edilen ve tanı sonrası en az 4 saatten 48 saate kadar anjiografi çekilmesi planlanmayan hastalarda, tanı konmasıyla beraber dakikada 0.4 mikrogram/kg AGGRASTAT yükleme dozu başlatılmalıdır. Önerilen süre en az 48 saattir. AGGRASTAT ve fraksiyonlanmamış heparin infüzyonuna koroner anjiografi sırasında devam edilebilir ve anjioplasti/aterektomiden sonra en az 12 saat ve en fazla 24 saat idame ettirilmelidir. Hasta klinik yönden stabilize olduğunda ve tedavi eden hekim tarafından hiçbir koroner girişim prosedürü planlanmıyorsa, infüzyon kesilmelidir. Tüm tedavi süresi 108 saati aşmamalıdır.
NSTE-AKS tanısı konan ve invaziv bir yol ile tedavi edilen hastada tanıdan sonraki 4 saat içinde anjiografi çekilirse, PKG’nin başlangıcında, 18-24 saat boyunca ve 48 saate kadar süren, 25 mikrogram/kg AGGRASTAT bolus dozu başlatılmalıdır.
Eş zamanlı tedavi (fraksiyonlanmamış heparin, oral antiplatelet tedavisi) Fraksiyonlanmamış heparin tedavisine 5000 U, İ.V. bolus ile başlanır ve daha sonra saatte 1000 U idame infüzyonuyla devam edilir. Heparin dozu normal değerin yaklaşık iki katı düzeyinde APTT’yi sürdürmek için titre edilir. Kontrendike olmadıkça, tüm hastalar AGGRASTAT’a başlamadan önce ASA’yı içeren ama bununla sınırlı olmayan, oral antiplatelet ilaçları almalıdır (Bkz. Bölüm 5.1).
Bu ilaca en azından AGGRASTAT infüzyonu süresince devam edilmelidir. Anjiyoplasti (PTCA) gerekirse, heparin PTCA’dan sonra kesilmeli ve pıhtılaşma normale döndüğü anda yani aktif pıhtılaşma zamanı (ACT) 180 saniyenin altına düştüğünde kılıflar çıkarılmalıdır (genellikle heparin kesildikten 2-6 saat sonra).
Uygulama şekli:
AGGRASTAT konsantresi kullanılmadan önce seyreltilmelidir:
1. 250 ml’lik steril %0.9’luk serum fizyolojik ya da %5 dekstroz şişesinden 50 ml dışarı çekiniz ve 50 mikrogram /ml konsantrasyonuna ulaşmak için bunun yerine 50 ml AGGRASTAT (50 ml’lik 1 flakon) ekleyiniz. Uygulamadan önce flakonu iyice çalkalayınız.
2. Yukarıdaki doz tablosuna uygun şekilde kullanınız.
Parenteral ilaçlar kullanımdan önce, solüsyon ve torba uygun olduğu takdirde, gözle görülür partiküller veya renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir. AGGRASTAT sadece intravenöz yoldan verilmelidir ve aynı infüzyon tüpünden fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte uygulanabilir.
AGGRASTAT’ın steril ekipman kullanılarak kalibre edilmiş infüzyon setiyle uygulanması önerilir. Başlangıç dozu infüzyon süresinin uzamamasına ve hastanın vücut ağırlığına dayalı idame dozu infüzyon hızları hesaplanırken hata yapılmamasına dikkat edilmelidir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi<30ml/dak) AGGRASTAT dozu %50 azaltılmalıdır (ayrıca Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).
Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda tirofibanın plazma klerensinde klinik yönden anlamlı azalmaya dair kanıt yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda AGGRASTAT ile tedavi deneyimi yoktur; dolayısıyla bu hastalarda AGGRASTAT kullanımı önerilmez. Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez (ayrıca Bkz. Bölüm 4.4).
4.3 Kontrendikasyonlar
AGGRASTAT, etkin maddeye veya preparatta bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan veya bir GP IIb/IIIa reseptör antagonistinin daha önce kullanımı sırasında trombositopeni geçiren hastalarda kullanılmamalıdır. Trombosit agresyonunun inhibisyonu kanama riskini artırdığından AGGRASTAT aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:  Son 30 gün içinde inme hikayesi ya da herhangi bir hemorajik inme hikayesi,  Bilinen intrakraniyal hastalık hikayesi (örn.,neoplazm, arteriyovenöz malformasyon, anevrizma),  Aktif veya yakın tarihte geçirilmiş (tedaviden önceki 30 gün içinde), klinik yönden anlamlı kanama (örn.,gastrointestinal kanama),  Malign hipertansiyon,  Son altı haftada önemli travma veya majör cerrahi müdahale,  Trombositopeni (trombosit sayısı1.3 katı veya INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) >1.5),  Ağır karaciğer yetmezliği,
4.4 Özel uyarılar ve kullanım önerileri
AGGRASTAT’ın fraksiyonlanmamış heparin olmaksızın tek başına uygulanması önerilmez. AGGRASTAT’ın enoksaparin ile birlikte uygulanmasına ilişkin deneyim sınırlıdır (Bkz. bölüm 5.1 ve 5.2). AGGRASTAT’ın enoksaparin ile birlikte uygulanması, AGGRASTAT ile fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte uygulanmasına göre kutanöz ve oral kanama olaylarının (TIMI kanamaları hariç**) sıklığının artmasıyla ilişkilidir. Özellikle anjiyografi ve/veya PCI (Perkütan koroner girişim) ile birlikte ilave fraksiyonlanmamış heparin alan hastalarda AGGRASTAT ve enoksaparinin eş zamanlı uygulanmasıyla ciddi kanama olayları riskindeki artış gözardı edilemez. AGGRASTAT ile enoksaparin kombinasyonunun etkinliği belirlenmemiştir. AGGRASTAT’ın diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlerle uygulanmasının güvenlilik ve etkinliği araştırılmamıştır. ** TIMI majör kanamaları, odağı belli veya belirsiz >50 g/l hemoglobin düşüşü, intrakraniyal kanama veya kardiyak tamponad olarak tanımlanır. TIMI minör kanamaları, bilinen bir bölgeden kanama veya spontan gözle görünür hematüri, hematemez veya hemoptizi ile >30 g/l fakat ≤50 g/l hemoglobin düşüşü olarak tanımlanır. Aşağıdaki hastalıklarda ve durumlarda AGGRASTAT kullanımıyla ilişkili deneyim yeterli değildir ancak kanama riskinde artıştan kuşkulanılmaktadır. Dolayısıyla, AGGRASTAT aşağıdaki durumlarda önerilmez:  Son 2 hafta içinde travmatik veya uzun süren kardiyopulmoner resüsitasyon, organ biyopsisi veya litotripsi  > 6 hafta ancak 180/110 mm Hg)  Akut perikardit  Aktif veya bilinen vaskülit hikayesi  Kuşkulanılan aort diseksiyonu  Hemorajik retinopati  Dışkıda gizli kan veya hematüri  Trombolitik tedavi (Bkz. Bölüm 4.5)  Önemli derecede kanama riskini artıran ilaçların eş zamanlı kullanımı (Bkz. bölüm 4.5) Trombolitik tedavinin endike olduğu hastalarda (örn., EKG’de yeni patolojik Q dalgaları veya yükselmiş ST segmentleri veya sol dal bloğu ile birlikte akut transmural miyokard enfarktüsü) AGGRASTAT ile tedavi deneyimi yoktur. Dolayısıyla bu durumlarda AGGRASTAT kullanımı önerilmez. Trombolitik tedaviyi gerektiren durumlar ortaya çıktığında (PTCA sırasında akut oklüzyon dahil) veya hastaya acil koroner arter bypass greft (CABG) operasyonu yapılması gerekiyorsa veya hastanın intraaortik balon pompaya gereksinimi varsa AGGRASTAT infüzyonu derhal durdurulmalıdır. Acil PTCA yapılan hastalarda etkinlik verileri sınırlıdır. Çocuklarda AGGRASTAT ile tedavi deneyimi yoktur; dolayısıyla bu hastalarda AGGRASTAT kullanımı önerilmez. Diğer dikkat edilecek hususlar ve ölçümler AGGRASTAT’ın tekrarlanan uygulamaları ile ilişkili veriler yetersizdir. AGGRASTAT ile tedavi süresince hastalar kanama açısından dikkatle izlenmelidir. Hemoraji tedavisi gerekirse, AGGRASTAT’ın kesilmesi düşünülmelidir (ayrıca Bkz. Bölüm 4.9). Majör veya kontrol edilemeyen kanama durumlarında AGGRASTAT derhal kesilmelidir. AGGRASTAT aşağıdaki durumlarda ve hasta gruplarında çok dikkatli kullanılmalıdır:  Yakın tarihte klinik olarak anlamlı kanama (1 yıldan az),  AGGRASTAT uygulamasından önceki 24 saat içinde kompres edilemeyen bir damara giriş,  Yakın tarihte epidural prosedür (lumbar ponksiyon ve spinal anestezi dahil),  Ağır akut veya kronik kalp yetmezliği,  Kardiyojenik şok,  Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği,  Trombosit sayısı <150,000 mm3 , bilinen koagülopati, trombosit fonksiyon bozukluğu veya trombositopeni hikayesi,  Hemoglobin konsantrasyonu < 11 g/dl veya hematokrit < %34. 6/17 Tiklopidin, klopidogrel, adenozin, dipiridamol, sulfinpirazon ve prostasiklin ile eş zamanlı kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Doza bağlı etkinlik AGGRASTAT’ın 10 mikrogram/kg bolus dozu uygulaması, absiksimab ile kıyaslandığında 30 günde klinik olarak ilgili sonlanım noktalarında daha kötü olmadığını göstermesi bakımından başarısız olmuştur (Bkz. Bölüm 5.1). Yaşlı hastalar, kadın hastalar ve vücut ağırlığı düşük hastalar Yaşlı ve/veya kadın hastalarda kanama komplikasyonlarının insidansı sırasıyla genç veya erkek hastalara göre daha yüksektir. Vücut ağırlığı düşük hastalarda kanama insidansı vücut ağırlığı daha fazla hastalara göre daha yüksektir. Bu nedenlerle AGGRASTAT bu hastalarda dikkatli kullanılmalı ve heparin etkisi dikkatle izlenmelidir. Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Klinik çalışma bulgularına göre kanama riski kreatinin klerensi azaldıkça ve dolayısıyla plazmadan tirofiban klerensi azaldıkça artmaktadır. Buna bağlı olarak böbrek fonksiyonu azalmış hastalar (kreatinin klerensi<60 ml/dak) AGGRASTAT tedavisi sırasında kanama için dikkatle takip edilmeli ve heparin etkisi dikkatle izlenmelidir. Ağır böbrek yetmezliğinde AGGRASTAT dozu düşürülmelidir (ayrıca Bkz. Bölüm 4.2) Femoral artere giriş AGGRASTAT tedavisi sırasında kanama oranları anlamlı olarak artar; bu artış özellikle femoral arter bölgesinde kateter kılıfının girdiği yerde olmaktadır. Damara girerken sadece femoral arterin ön duvarının delinmesine dikkat edilmelidir. Arter kılıfları pıhtılaşma normale döndüğü anda yani aktif pıhtılaşma zamanı (ACT) 180 saniyenin altına düştüğünde çıkarılabilir (genellikle heparin kesildikten 2-6 saat sonra). Giriş kılıfı çıkarıldıktan sonra hemostaz yakın gözetim altında, dikkatle sağlanmalıdır. Genel hemşirelik bakımı AGGRASTAT tedavisi sırasında vasküler girişler ve kas içi enjeksiyonlar en aza indirilmelidir. İntravenöz giriş sadece vücudun kompres edilebilen bölgelerinde yapılmalıdır. Tüm damara giriş yerleri dokümante edilmeli ve yakından takip edilmelidir. Üriner kateterler, nazotrakeal intübasyon ve nazogastrik tüplerin kullanımı dikkatle ele alınmalıdır. Laboratuvar değerlerinin takibi AGGRASTAT tedavisine başlamadan önce trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri kontrol edilmelidir. Daha sonra tedaviye başlandıktan sonraki 2-6 saatte ve ardından tedavi boyunca en azından her gün bu kontroller yapılmalıdır (veya belirgin bir azalma kanıtı varsa daha sık aralıklarla). Daha önce GP IIb/IIIa reseptör antagonistleri alan hastalarda (çapraz reaksiyon gelişebilir), trombosit sayısı derhal ölçülmelidir (örn., tekrar kullanımdan sonra uygulamanın ilk saatinde) (ayrıca Bkz. Bölüm 4.8). Trombosit sayısı 90,000/mm3 ’ün altına düşerse, psödotrombositopeniyi dışlamak için ek trombosit sayımı yapılmalıdır. Trombositopeni doğrulanırsa AGGRASTAT ve heparin kesilmelidir. Hastalar kanama yönünden izlenmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir (ayrıca Bkz. Bölüm 4.9). Ek olarak, aktif tromboplastin zamanı (APTT) tedaviden önce belirlenmeli ve heparinin antikoagülan etkileri, APTT ölçümlerinin tekrarı ile dikkatle kontrol edilmeli ve doz uygun şekilde ayarlanmalıdır (ayrıca Bkz. Bölüm 4.2). GP IIb/IIIa reseptör antagonistleri gibi, hemostazı etkileyen diğer preparatlarla birlikte heparin uygulanırken yaşamı tehdit eden kanamaların görülme potansiyeli vardır. Bu tıbbi ürün her bir 50 ml’lik flakon içerisinde yaklaşık 189 mg sodyum içermektedir, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Birçok trombosit agregasyon inhibitörünün kullanımı ve bunların heparin, varfarin ve trombolitik ajanlarla birlikte uygulanması kanama riskini artırır. Hemostazın klinik ve biyolojik parametreleri düzenli olarak izlenmelidir. AGGRASTAT ile ASA’nın (asetil salisilik asit veya aspirin) birlikte uygulanması ex vivo adenozindifosfat (ADP) ile indüklenen trombosit agregasyon testinde gösterildiği gibi, trombosit agregasyonunun inhibisyonunu tek başına aspirine göre daha fazla artırır. AGGRASTAT ile fraksiyonlanmamış heparinin birlikte kullanımı kanama zamanını tek başına fraksiyonlanmamış heparine göre daha fazla uzatır. AGGRASTAT’ın fraksiyonlanmamış heparin, ASA ve klopidogrel’in eşzamanlı kullanımıyla, sadece fraksiyonlanmamış heparin, ASA ve klopidogrel’in beraber kullanılmasında benzer bir kanama insidansı vardır. (Bölüm 4.4 ve 4.8’e de bakınız). AGGRASTAT kanama zamanını uzatmış ancak AGGRASTAT ile tiklopidin’in birlikte uygulanması kanama süresini ilave olarak etkilememiştir. Varfarin’in, AGGRASTAT ve heparin ile birlikte kullanılması kanama riskinde artış ile ilişkilidir. AGGRASTAT, trombolitik tedavide önerilmez. Bu durumlarda AGGRASTAT kullanımıyla ilişkili yeterli deneyim yoktur, ancak kanama riskinde artıştan kuşkulanılmaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Etkileşim çalışması yapılmamıştır.
4.6 Gebelik ve Laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi B Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) AGGRASTAT için çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve doğum kontrolüne ilişkin veri mevcut değildir. Gebelik Dönemi AGGRASTAT için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlardaki çalışmalar gebelik, embriyo/fetüs gelişimi, doğum ve doğumdan sonra gelişme 8/17 üzerine etkiler bakımından sınırlı bilgiler sağlamıştır. Kesin gerekli olmadıkça AGGRASTAT gebelikte kullanılmamalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. (Bkz Bölüm 5.3) Laktasyon Dönemi AGGRASTAT’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmese de, sıçan sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirilen bebekte yan etki potansiyeli olduğundan, ilacın anne için önemi göz önüne alınarak emzirme veya ilaç kullanımından hangisine son verileceğine karar verilmelidir. Üreme yeteneği/Fertilite Tirofiban hidroklorürün farklı dozlarıyla tedavi edilen erkek ve dişi sıçanlarla yapılan çalışmalarda doğurganlık ve üretkenlik performansı etkilenmemiştir (Bkz. Bölüm 5.3). Bununla birlikte, insanlardaki üreme toksisitesi ile ilgili bir sonuca varmak için hayvan çalışmaları yeterli değildir.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerine etkiler AGGRASTAT’ın araç veya makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine ilişkin veri yoktur.
4.8 İstenmeyen etkiler AGGRASTAT’ın heparin, aspirin ve diğer oral anti-trombosit ajanlarla birlikte kullanıldığında bildirilen en yaygın yan etki genellikle hafif mukokütanöz veya kateterizasyon yerinde kanamayı içeren kanama idi. Gastrointestinal, retroperitoneal, intrakraniyal, hemoroidal kanama, spinal bölgede epidural hematom kanama, hemoperikardiyum, pulmoner (alveoler) hemoraji bildirilen istenmeyen etkilerdendir. AGGRASTAT’ın pivot çalışmalarında TIMI majör ve intrakraniyal kanama sırasıyla <%2.2 ve <%0.1 idi. En ciddi yan etki fatal kanama idi. AGGRASTAT’ın uygulandığı pivot çalışmalarda heparin ve AGGRASTAT ile tedavi edilen hastaların %1.5’inde trombositopeni (trombosit sayısı <90,000 mm3 ) gelişmiştir. Şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı %1), bulantı (%1.7), ateş (%1.5), ve baş ağrısıdır (%1.1). Tablo 1, pazarlama sonrası deneyimler ile bildirilen yan etkilerin yanı sıra klinik çalışmalardan elde edilen deneyimlere dayalı yan etkileri listelemektedir.
AGGRASTAT 0.4 mikrogram/kg infüzyon rejimi ve 25 mikrogram/kg doz bolus rejimi ile önemli kanama komplikasyonlarının oranı düşüktür ve belirgin olarak artmamıştır. AGGRASTAT 0.4 mikrogram/kg infüzyon rejiminin kullanıldığı PRISM-PLUS çalışmasında, TIMI kriterlerine göre majör kanama insidansı heparin ile beraber verilen AGGRASTAT için %1.4 ve tek başına heparin için %0.8 dir. TIMI minör kanama insidansı heparin ile beraber verilen AGGRASTAT için %10.5 ve tek başına heparin için %8.0 dir. Kan nakli yapılan hastaların yüzdeleri heparin ile beraber verilen AGGRASTAT için %4.0 ve tek başına heparin için %2.8 dir.
ADVANCE çalışmasından elde edilen veriler, AGGRASTAT’ın 25 mikrogram/kg bolus dozu ile kanama vakaları sayısının düşük olduğunu ve plasebo ile karşılaştırıldığında belirgin bir şekilde artmadığını ileri sürmektedir. Her iki grupta da hiç TIMI majör kanaması ve kan nakli
yoktur. AGGRASTAT’ın 25 mikrogram/kg bolus dozu ile görülen TIMI minör kanaması plasebo kolundaki %1’e nazaran %4 olarak bildirilmiştir (p=0.19).
Trombositopeni
AGGRASTAT tedavisi sırasında trombosit sayısında akut azalma veya trombositopeni plasebo grubuna göre daha sık görülmüştür. Bu düşüşler AGGRASTAT kesildikten sonra normale dönmüştür. Trombositlerde akut ve şiddetli azalmalar(trombosit sayısı <20,000/mm3) daha önce GP IIb/IIIa reseptör antagonistlerini tekrar uyguladıktan sonra trombositopeni yaşamamış hastalarda gözlenmiştir kibunlar; üşüme, düşük dereceli ateş veya kanama komplikasyonlarıyla ilişkili olabilir.
Alerjik reaksiyonlar
Anaflaktik reaksiyonları içeren şiddetli alerjik reaksiyonlar (örn; bronkospazm, ürtiker) tirofiban tedavisinin başlangıcında (ilk günde de  gözlenmiştir) ve tekrar uygulandığındaortaya çıkmıştır. Bazı olgularda şiddetli trombositopeni (trombosit sayısı <10,000/mm3 )görülmüştür.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Klinik çalışmalarda tirofiban hidroklorür ile kasıtsız doz aşımı 3 dakikalık bolus şeklinde 50 mikrogram/kg’a kadar dozlarda veya başlangıç infüzyonu olarak 1.2 mikrogram /kg/dk dozu ile görülmüştür. 1.47 mikrogram /kg/dk’ya kadar idame infüzyon hızında da doz aşımı
gözlenmiştir.
Semptomlar
En sık bildirilen doz aşımı semptomu kanamadır. Genellikle mukoza kanaması ve kardiyak kateterizasyon için girilen arter bölgesinde lokalize kanamalar görülmüştür. İntrakraniyal hemoraji ve retroperitoneal kanamalara ait tekil olgular da bildirilmiştir.
Tedavi
Tirofiban hidroklorür doz aşımı, hastanın durumuna ve hekimin değerlendirmesine göre tedavi edilmelidir. Hemoraji tedavisi gerekliyse, AGGRASTAT infüzyonu kesilmelidir. Kan ve /veya trombosit transfüzyonları da düşünülmelidir. AGGRASTAT hemodiyalizle uzaklaştırabilir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Kan ve kan yapıcı organlar – antitrombotik ajanlar – antitrombotik ajanlar – Heparin hariç plateletagregasyon inhibitörleri
ATC Kodu:B01A C17
Tirofiban hidroklorür trombosit agregasyonunda rol oynayan majör trombosit yüzey reseptörü olan GP IIb/IIIa reseptörünün peptid yapıda olmayan bir antagonistidir. Tirofiban hidroklorür fibrinojenin GP IIb/IIIa reseptörüne bağlanmasını engelleyerek trombositlerin agregasyonunu
bloke eder. Tirofiban hidroklorür trombosit fonksiyonunda inhibisyona yol açar; bu exvivo ADP ile indüklenmiş trombosit agregasyonunu inhibe etme ve kanama zamanını (BT) uzatma becerisiyle gösterilmiştir. Trombosit fonksiyonu ilaç kesildikten sonraki 8 saat içerisinde başlangıç düzeyine geri döner. Bu inhibisyonun derecesi, tirofiban hidroklorürün plazmadaki konsantrasyonuyla paraleldir. Tirofiban;0.4 mikrogram/kg/dk infüzyonuyla, fraksiyonlanmamış heparin ve ASA ile birlikte, hastaların %93’ünde ex vivo ADP ile indüklenmiş trombosit agregasyonunda %70’den fazla (medyan %89) inhibisyon sağlamış ve kanama süresini infüzyon sırasında 2.9 kat uzatmıştır. İnhibisyon 30 dakikalık yükleme infüzyonuyla hızla sağlanmış ve infüzyon süresince devam etmiştir. Tirofiban’ın 25 mikrogram/kg bolus dozu (sonrasında 18-24 saat boyunca 0.15
mikrogram/kg/dk verilen idame infüzyonu), fraksiyonlanmamış heparin ve oral antiplatelet tedavisinin varlığında, ışık transmisyon agregometri (LTA) ile ölçüldüğü üzere, tedavinin başlangıcından 15 ila 60 dakika sonra %92 ila %95 oranlarında ortalama bir azami agregasyonun ADP ile indüklenen inhibisyonunu sağlamıştır.
PRISM-PLUS Çalışması
Çift kör, çok merkezli, kontrollü PRISM-PLUS çalışması; kararsız anjina (UA) veya yeni geçici veya kalıcı ST-T dalgası değişikliklerinin veya yükselmiş kardiyak enzimlerin eşlik ettiği, uzamış tekrarlayan anjinal ağrı veya infarktüs sonrası anjinası olan akut Q dalgası oluşturmayan miyokard infarktüsü (NQWMI) hastalarında; AGGRASTAT ve fraksiyonlanmamış heparinin (n=773) etkinliğini, fraksiyonlanmamış heparin (n=797) ile
karşılaştırmıştır.
Hastalar aşağıdaki tedavilere randomize edilmiştir:
– AGGRASTAT ( 30 dakika yükleme infüzyonu 0.4 mikrogram /kg/dk, ardından dakikada 0.10 mikrogram /kg/dk idame infüzyonu) -veya tek başına heparin Kontrendike olmadığı sürece tüm hastalar ASA aldılar. Çalışma ilacına, son anjina atağından sonraki 12 saatte başlanmıştır. Hastalar 48 saat tedavi edildikten sonra anjiografi ve endike ise anjioplasti/aterektomi yapılmış ve bu sırada AGGRASTAT’a devam edilmiştir. AGGRASTAT ortalama 71.3 saat boyunca infüzyonla verilmiştir. Kombine primer çalışma sonlanım noktası, AGGRASTAT’a başlandıktan sonra 7. günde refrakter iskemi, miyokard enfarktüsü veya ölüm olayının gerçekleşmesidir. 7. günde, primer sonlanım noktası , AGGRASTAT grubunda kombine sonlanım noktası için %32’lik bir risk azalmasıdır (RR) (%12.9’a karşı %17.9) (p=0.004). Bu tedavi edilen 1.000 hastada kaçınılan yaklaşık 50 vakayı temsil etmektedir. 30 gün sonra ölümün, MI’nin, refrakter iskemik durumların karma sonlanım noktasının veya UA için hastaneye yeniden yatışın RR’sı %22 idi (%18.5’e karşı %22.3; p=0.029). 6 ay sonra, ölümün, MI’nın, refrakter iskemik durumların karmasının veya UA için yeniden hastaneye yatışın göreceli riski %19 oranında azalmıştır (%27.7’ye karşı %32.1; p=0.024). Ölümün veya MI’nın karması ile ilgili olarak, 7. gün, 30. gün ve 6. aydaki sonuçlar aşağıdaki gibidir: 7. günde AGGRASTAT grubu için %43’lük bir (RR) vardı (%4.9’a karşı %1.3; p=0.006); 30. günde (RR) %30 (%8.7’ye
karşı %11.9; p=0.027) ve 6. ayda RR %23 (%12.3’e karşı %15.3; p= 0.063) idi. AGGRASTAT alan hastalarda MI’nın azalması tedavinin erken döneminde ortaya çıkmış (ilk 48 saat içerisinde) ve mortalite üzerine belirgin bir etkisi olmaksızın 6 ay boyunca devam etmiştir.
Hastaneye ilk yatışta anjiyoplasti / aterektomi uygulanan hastaların %30’unda, 30. günde primer karma sonlanım noktası için ölüm veya MI için %43’lük bir RR (%5.9’ a karşı %10.2) yanı sıra %46’lık bir (RR) dir (%8.8’e karşı %15.2).
Bir güvenlilik çalışmasına dayanarak, UA (kararsız anjina) ve NQWMI (Q dalgası oluşturmayan miyokard infarktüsü) hastalarında AGGRASTAT’ın (0.4 mikrogram /kg/dk olacak şekilde 30 dakikalık yükleme dozunu takiben 108 saate kadar 0.1 mikrogram /kg/dk’lık bir idame dozu) enoksaparin ile eşzamanlı verilmesi (n=315);AGGRASTAT’ın fraksiyonlanmamış heparin ile eşzamanlı verilmesiyle (n=210) karşılaştırılmıştır. Enoksaparin grubundaki hastalara en az 24 saatlik ve azami 96 saatlik bir süre boyunca 12 saatte bir 1.0 mg/kg cilt altı enjeksiyonu yapılmıştır. Fraksiyonlanmamış heparin grubuna randomize edilen hastalara 5000 ünitelik bir intravenöz bolus ve sonrasında en az 24 saat ve azami 108 saatlik bir süre boyunca saat başına 1000 ünitelik idame infüzyonu verilmiştir. Toplam TIMI kanama oranı ,tirofiban/enoksaparin grubu için %3.5 ve tirofiban/ fraksiyonlanmamış heparin grubu için %4.8 dir. İki grup arasında cilt altı kanama oranları açısından belirgin bir fark olsa da
(fraksiyonlanmamış heparine dönüşen enoksaparin grubunda %29.2 ve fraksiyonlanmamış heparin grubunda %15.2), her iki grupta da TIMI majör kanamaları yoktur (Bkz.Bölüm 4.4).
Enoksaparin ile beraber verilen AGGRASTAT’ın etkinliği belirlenmemiştir.
ADVANCE çalışması
ADVANCE çalışması, en az bir koroner damarda %70’den fazla daralmanın ve diyabetin, NSTE-AKS’nin varlığı, çok damarlı girişimin gerekliliği dahil yüksek risk özellikleri gösteren, isteğe bağlı veya acil PKG yapılan hastalarda plasebo ile karşılaştırarak AGGRASTAT 25 mikrogram /kg bolus dozunun güvenlilik ve etkililiğini belirlemiştir.Tüm hastalar fraksiyonlanmamış heparin, asetil salisilik asit (ASA) ve tienopiridin’in, sonrasında
idame dozunun verildiği bir yükleme dozunu almıştır. Toplam 202 hasta, PKG ‘nin hemen öncesinde verilen AGGRASTAT (3 dakikanın üzerinde 25 mikrogram /kg bolus IV sonrasında 24-48 saat boyunca 0.15 mikrogram /kg/dk sürekli IV infüzyon) veya plasebo grubuna randomize edilmiştir.
Primer sonlanım noktası; ölüm, ölümcül olmayan MI, acil hedef damarın yeniden vaskülarizasyonunun (uTVR) bir karması veya indeks işlem sonrası ortalama 180 günlük bir takibi olan trombotik kurtarma GP IIb/IIIa inhibitörü tedavisidir. Büyük ve küçük kanamaların güvenlilik sonlanım noktaları, TIMI kriterlerine göre tanımlanmıştır. Tedavi amacına yönelik popülasyonda, primer sonlanım noktasının kümülatif insidansı
plasebo ve AGGRASTAT gruplarında sırasıyla %35 ve %20 dir (risk oranı 0.51 ; p=0.01). Plasebo ile karşılaştırıldığında, AGGRASTAT grubunda ölüm, MI veya uTVR’nin karmasında belirgin bir azalma vardır (%31’e karşı, %20’HR, 0.57 %95 CI, 0.99–0.33]; p=0.048).
EVEREST çalışması
Randomize açık EVEREST çalışması koroner bakım ünitesinde başlatılan upstream 0.4 mikrogram /kg/dk dozu AGGRASTAT 25 mikrogram /kg bolus doz ile veya PKG’den 10 dakika önce başlatılan 0.25 mg/kg absiksimab ile karşılaştırmıştır. . Tüm hastalara ilave olarak ASA ve tienopiridin verilmiştir. Çalışmada kayıtlı n=93 NSTE-AKS hastasına, hastaneye başvurudan sonraki 24-28 saat içerisinde uygun görüldüğü şekilde anjiyografi ve
PKG uygulanmıştır. Doku seviyesinde perfüzyonun ve troponin I salımının primer sonlanım noktaları ile ilgili olarak, EVEREST’in sonuçları PKG TIMI miyokardiyal perfüzyon derecesinin (TMPG) 0/1 sonrası belirgin bir şekilde daha düşük oranlar olduğunu (sırasıyla %6.2’ye karşı %20’ye karşı
%35.5; p=0.015) ve PKG miyokardiyal kontrast ekokardiyografi (MKE) sonrası puan indeksini (sırasıyla 0.88 ± 0.18’ye karşı 0.77 ± 0.32’ye karşı 0.71 ± 0.30; p<0.05) iyileştirdiğini göstermiştir.
İşlem sonrası kardiyak Troponin I (cTnI) yükselmesinin insidansı; PKG 25 mikrogram /kg bolus doz AGGRASTAT veya absiksimab ile karşılaştırıldığında, upstream AGGRASTAT rejimi ile tedavi edilen hastalarda belirgin bir şekilde azalmıştır (sırasıyla, %30’a karşı %38.8’ye karşı %9.4; p=0.018). PKG, AGGRASTAT (3.8 ± 4.1’e karşı 7.2 ± 12; p=0.015) ve absiksimab (3.8 ± 4.1’e karşı 9 ± 13.8; p=0.0002) ile karşılaştırıldığında; PKG sonrası cTnI seviyeleri de AGGRASTAT’ın süregelen uygulaması ile belirgin bir şekilde azalmıştır. PKG, AGGRASTAT 25 mikrogram /kg bolus doz ve absiksimab rejimlerinin karşılaştırması PKG sonrası TMPG 0/1 oranında belirgin bir farklılık olmadığını göstermiştir (%20’ye karşı %35;
p=NS).
Aggrastat’ın 25mg/kg bolus dozunu, absiksimab ile karşılaştıran çalışmalar yapılmış ve bunlardan n=1100 den fazla NTSC-ACE hastanın dahil olduğu çalışmada; 30. gün sonunda MACE’nin karma primer sonlanım noktalarının her iki ilaçta da farklı olmadığı (AGGRASTAT için %5.8’den %6.9’a ve absiksimab için %7.1’den %8.8’e) görülmüştür. Sonrasında 0.15 mikrogram/kg /dk bir infüzyonun verildiği 10 mikrogram/kg bolus AGGRASTAT kullanılan TARGET çalışması, AGGRASTAT’ın absiksimab’a göre daha yetersiz olduğunu gösterememiştir: Ağırlıklı olarak 30. gündeki MI  insidansında görülen belirgin bir artışa bağlı olarak AGGRASTAT grubunda %7.6 ve absiksimab grubunda %6.0 (p=0.038) olan karma primer sonlanım noktasının insidansı (30. gündeki ölüm, MI veya uTVR), absiksimab’ın klinik açıdan ilgili sonlanım noktalarında belirgin bir şekilde daha
etkili olduğunu göstermiştir.
5.2 Farmakokinetik Özellikler
Emilim: İntavenöz infüzyon uygulama sonrası % 90 trombosit agregasyonu hızlı bir şekilde oluşur.
Dağılım:Tirofiban plazma proteinlerine güçlü şekilde bağlanmaz ve 0.01 –25 mikrogram /ml sınırları içinde proteinlere bağlanma  konsantrasyondan bağımsızdır. İnsan plazmasında serbest fraksiyon % 35’tir. Tirofiban’ın kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 30 litredir.
Biyotransformasyon: 14C ile işaretli tirofiban ile yapılan deneyler idrar ve feçesteki radyoaktivitenin esas olarak değişmemiş tirofibandan yayıldığını göstermiştir. Dolaşımdaki plazmada radyoaktivite, genelikle değişmemiş tirofibandan kaynaklanır (uygulamadan sonra 10 saate kadar). Bu veriler tirofibanın sınırlı metabolizmasını gösterir.
Eliminasyon: 14C ile işaretli tirofiban sağlıklı gönüllülere uygulandıktan sonra, radyoaktivitenin %66’sı idrarda, %23’ü ise feçeste saptanmıştır. Toplam radyoaktivite miktarı %91’dir. Böbrekler ve safrayla atılım tirofibanın eliminasyonuna anlamlı katkıda bulunur. Sağlıklı gönüllülerde
tirofibanın plazma klerensi yaklaşık 250ml/dk’dır. Renal klerens plazma klerensinin %39- 69’udur. Yarılanma ömrü yaklaşık 1.5 saattir.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Cinsiyet: Koroner kalp hastalığı olan erkek ve kadın hastalarda tirofibanın plazma klerensi benzerdir.
Yaşlı hastalar: Koroner kalp hastalığı olan yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) tirofibanın plazma klerensi daha genç hastalara (≤ 65 yaş) göre yaklaşık %25 daha düşüktür.
Irk: Farklı etnik kökenlerden hastalarda plazma klerensinde fark saptanmamıştır.
Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda tirofibanın plazma klerensinde klinik yönden anlamlı azalmaya dair kanıtlar yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin hiçbir veri bulunmamaktadır.
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda yürütülen klinik çalışmalar, kreatinin klerensindeki azalma derecesine bağlı olarak tirofibanın plazma klerensinde azalma olduğunu göstermiştir. Kreatinin klerensi 30 ml/dak’nın altında olan hastalarda (hemodiyaliz hastaları dahil) tirofibanın plazma klerensi klinik yönden önemli derecede azalır (>%50) (Bkz. Bölüm 4.2). Tirofiban hemodiyalizle uzaklaştırılabilir.
Koroner arter hastalığı
Kararsız anjinapektoris veya Q dalgalı olmayan miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalarda plazma klerensi yaklaşık 200 ml/dak’dır ve renal klerens plazma klerensinin %39’udur. Yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir.
Diğer ilaçların etkileri
Aşağıdaki ilaçlardan birini alan hastalarda tirofibanın plazma klerensi PRISM çalışmasında o ilacı almayan bir hasta alt grubuyla (n=762) karşılaştırılmıştır. Bu ilaçların tirofibanın plazma klerensi üzerinde belirgin etkileri (>%15) görülmemiştir. Bu ilaçlar; asebutolol, parasetamol,
alprazolam, amlodipin, aspirin preparatları, atenolol, bromozepam , kaptoril, diazepam, digoksin, diltiazem, dokusat sodyum, enalapril, furosemid, glibenklamid, fraksiyonlanmamış heparin, insulin, izosorbid, lorazepam, lovastatin, metoklopramid, metoprolol, morfin, nifedipin, nitrat preparatları, oksazepam, potasyum klorür, propranolol, ranitidin, simvastatin, sukralfat ve temazepamdır.
AGGRASTAT’ın farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri enoksaparin (1 mg/kg; 12 saatte bir subkutan yolla) ile birlikte uygulanmasında incelenmiş ve AGGRASTAT ile fraksiyonlanmamış heparin kombinasyonuyla karşılaştırılmıştır. İki grup arasında AGGRASTAT’ın klerensi bakımından hiçbir fark yoktur.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Klasik güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi ve genotoksisite çalışmalarına dayanan klinik öncesi veriler insanlar için özel bir tehlikeye işaret etmemektedir. Tirofiban tavşanlarda ve sıçanlarda plasentadan geçer.
6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum klorür, Sodyum sitrat dihidrat, Anhidröz sitrik asit, Enjeksiyonluk su, Hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarlaması için)
6.2 Geçimsizlikler
Diazepam ile geçimsizlik saptanmıştır. Dolayısıyla AGGRASTAT ve diazepam aynı intravenöz hat içinde uygulanmamalıdır.
6.3 Raf ömrü:36 aydır.
Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilmiş infüzyon solüsyonu derhal kullanılmalıdır. Solüsyon hemen kullanılmayacaksa saklama koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda yapılmış olması kaydıyla, normalde 2-8 °C’de 24 saatten uzun süre saklanmamalıdır.
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ürünü dondurmayınız. Işıktan korumak için flakonu dış kartonu içerisinde saklayınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
50 ml’lik Tip I cam flakonlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir kutu 1 adet flakon içerir.
7 RUHSAT SAHİBİ
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş
Büyükdere Cad. No:122
Özsezen İş Merkezi C-Blok Kat:3
Esentepe/Şişli 34394, İstanbul
Tel: 0212 370 9100
Fax: 0212 370 9127
16/17
8 RUHSAT NUMARASI
129/22
9 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 16.10.2009
Ruhsat yenileme tarihi: 16.10.2014