ALBİOMİN %20 100 mL IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

ALBİOMİN IV Flakon nedir ve Endikasyon Bilgisi :

ALBİOMİN %20 100 mL IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon, albümin isimli proteini içeren, damar içine (intravenöz) uygulama için kullanıma sunulan infüzyonluk bir çözeltidir. Aşağıda sıralanan durumların varlığında ALBİOMİN kullanılır:
a) Vücuttaki kan dolaşımı yetersizliğine bağlı kan basıncının aşırı düşmesi sonucunda şok durumu ve kan albümin seviyesi ≤ 2 g/dL olan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda;
b)Kan albümin seviyesi < 2 g/dL olarak tespit edilen kronik karaciğer hastalarında;
c)Kemik iliği naklinde (kök hücre transplantasyonu) ve karaciğer damarlarında meydana gelen daralma vakalarında (veno oklüzif hastalık);
d) Plazmaferez ve plazma değişimi esnasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak;
e) Gebelik zehirlenmesinde (toksemisinde) kan albümin seviyesi ≤2 g/ dL olan hastalarda;
f) Hastanede yatan, şeker hastalığına bağlı böbrek hasarına (diabetik nefropati) sahip kişilerde sınıf 4 kalp yetmezliği, tedaviye yanıtsız ödem ve kan hacminin artmış olduğu durumlarda (hipervolemi) kan albumin seviyesi ≤2,5 g/ dL olduğunda hastada tuz ve kan hacminin azalması için yapılan tedaviye (diüretik tedavi) destek olmak üzere  kısa süreli uygulanabilir.
g) Böbrek hastalığı (nefrotik sendrom) olan 0-6 yaş grubu (pediyatrik yaş grubu) çocuklarda ve kan albümin düzeyi ≤2 g/dL olan ve beraberinde göğüs boşluklarında sıvı toplanması vakalarında (plevral efüzyon), karın boşluğunda sıvı toplanması (asit), ve akciğerinde de sıvı toplanması durumu olan çocuk hastalarda,
h) Karın zarında zedelenme, şişkinlik, kızarıklık (inflamasyon) ve mikroorganizmaların bulunması durumunda (enfeksiyon) (Spontan bakteriyel peritonit),
ı) İlaç veya cerrahi gelişim sonucunda yumurtalık aşırı uyarılması (iatrojenik ovarian hiperstimülasyon) ile kan albümin düzeyi ≤2 g/ dL olan ve beraberinde göğüs boşluklarında sıvı biriken (plevral efüzyon), asit ve akciğerlerde de sıvı birikmesine sebep olan ödem belirtilerinin ortaya çıkması durumlarında,

ALBİOMİN IV Flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. Albümin ilaçlarına ya da içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz var ise; ALBİOMİN’i kullanmamanız gerekir.
 2. Eğer, kalp yetmezliğiniz ve anemi hastasıysanız; bu ilacıın kullanımı sizin için uygun bulunmamaktadır.
 3. ALBİOMİN %20, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. ALBİOMİN %20’de Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenmez. Alınan tedbirlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir. Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının halihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu tedbirlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içersinde bulunma ihtimali mevcuttur.
 4. HIV, HBV, HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüsler için etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal infeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi). Hekim, ALBİOMİN ilacı hastaya reçete etmeden ve kullanmadan önce hastası ile risk ve faydalarını konuşmalıdır.
 5. Dispne (solunum zorluğu), baş ağrısı,  jugular ven tıkanıklığı (şah damarlarında aşırı kan toplanması), artan kan basıncı, venöz basınçta yükselme (damarlarda basınç artması) ve pulmoner ödem (akciğerlerde su) gibi Kardiyovasküler aşırı yüklenme (hipervolemi) belirtileri olan sözkonusu durumlardan herhangi biri ortaya çıkarsa ALBİOMİN infüzyon acilen durdurulmalıdır.
 6. Şiddetli anemi (azalmış kırmızı kan hücreleri), pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı birikmesi), hipertansiyon (yüksek kan basıncı), renal ve post-renal anüri (azalmış veya bulunmayan idrar üretimi), hemorajik diyatez (düzensiz veya spontan kanama yatkınlığı) , özofageal varis (yemek borusunda genişlemiş damarlar) veya dekompanse kalp yetmezliği (kalp yetmezliği) ortaya çıkması halinde bunları hekiminize haber veriniz. Hekiminiz sizin için uygun tedbirleri uygulayacaktır. Ayrıca elektrolit dengesi ve kan miktarı ile birlikte dolaşım sisteminizi kontrol altında tutmak için takip edileceksiniz.
 7. ALBİOMİN’in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon geliştiğini farkederseniz acilen hekime haber veriniz. Hekimin vereceği  karara göre ALBİOMİN’in damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.
 8. Hamilelikte ve emzirme döneminde ALBİOMİN’in kullanılması ya da kullanılmaması hususu hekim tarafından belirlenecektir.
 9. ALBİOMİN, 100 mL’de 12,2 mmol ( ya da 280 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde tutulmalıdır.

ALBİOMİN IV Flakon‘un kullanım Şekli:

 1. ALBİOMİN %20, iv yolla dolaşıma verilir.
 2. ALBİOMİN, direkt olarak damar içine (intravenöz) uygulanır ya da izotonik bir çözelti içinde seyreltilerek uygulanır(örn. %0.9 sodyum klorür).
 3. İnfüzyon hızı her bir hastanın durumuna ve endikasyona göre ayarlanmalıdır. Plazma değişimi sırasında infüzyon hızı değişim hızına göre ayarlanmalıdır.

ALBİOMİN IV Flakon’un Yan Etkileri :

 1. ALBİOMİN kullanımı sırasında şok (al basması, kaşıntı, hırıltı, soluk alıp vermede zorluk, göz kapağında, yüzde, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik, düşük tansiyon, hızlı nabız) gibi ciddi ilaca karşı alerjik reaksiyon belirtilerinde ilacın verilmesi hemen kesilmelidir.
 2. Yüzün kızarması, ciltte döküntü, ateş ve bulantı. ALBİOMİN’in çok nadir görülebilecek yan etkileridir. Bunlar
  infüzyon hızı azaltıldığında kendiliğinden geçer.

Plazma yerine kullanılan maddeler ve plazma protein fraksiyonları ilaç grubundandır.
İlaç ATC Kodu:
B05AA01
İlaç Etken Maddesi:
İnsan Albümini (1000 mL çözelti, en az %96’sı insan albümini olan 200 g insan plazma proteini ihtiva eder.) hiperonkotik etkiye sahiptir.
Yardımca maddeler : Kaprilat, N-asetil-DL-triptofanat, Sodyum iyonları, Enjeksiyonluk su.
İlaç Marka İsmi : ALBİOMİN %20 100 mL IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren FlakonKoronavirüs bölgenizde var mı?

 

Ruhsat Sahibi : Kansuk Laboratuarı San. Tic. A.Ş. Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No.4
Sefaköy / İSTANBUL
Tel: 0 212 592 15 76
Faks: 0 212 580 37 72Üretici Firma : Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstrasse 5, D-63303 Dreieich, Almanya
Tel: + 49 6103 801 0
Faks: + 49 6103 801 150

ALBİOMİN IV Flakon  kullanma talimatıALBİOMİN IV Flakon kısa ürün bilgisi

ALBİOMİN IV Flakon kısa ürün bilgisi