ALLEGRA 180 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Feksofenadin hidroklorür‘ dür.  ALLEGRA 180 mg Film Tablet, vücuttaki  doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı ödem, kızarıklık, sıcaklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi alerjik belirtilerin oluşumunu engeller. Hapşırma, burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) ile ilişkili belirtiler;  kaşıntı, deride kızarıklık gibi nedeni belli olmayan kurdeşen ile ilgili belirtilerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

ALLEGRA 180 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ALLEGRA,  hapşırma, burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) belirtilerinin ve kaşıntı, deride kızarıklık gibi nedeni belli olmayan kurdeşen belirtilerinin giderilmesinde kullanılmaktadır.
 3. Eğer herhangi bir ilaca alerjiniz veya böbrek rahatsızlığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.
 4. Tedaviniz boyunca greyfurt suyu, portakal suyu, limon ve  alüminyum veya magnezyum içeren antiasitleri tüketmekten kaçınınız. Bu ürünler ilacın emilimini zorlaştırabilir.
 5. İlaç kullanımına rağmen belirtilerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse doktorunuza başvurunuz.
 6. Bu ilacı diğer alerji ilaçlarıyla veya soğuk algınlığı ilaçlarıyla birlikte kullanmayınız. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak aşırı dozda antihistaminik  kullanımına yol açabilir.
 7. •12 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.
 8. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ALLEGRA 180 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2.  Mide bulantısı, uyuşukluk hali, baş ağrısı ve sırt ağrısı gibi hafif yan etkiler görülebilir.

İlaç Etken Maddesi:   Feksofenadin hidroklorür
İlaç Marka İsmi: ALLEGRA 180 mg Film TabletALLEGRA 180 mg Film Tablet kullanma talimatı• Proton pompası inhibitörü olan omeprazol (mide ülseri ve reflü tedavisinde kullanılan bir ilaç)
Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte TEBOKAN SPECIAL i kullanmadan önce doktorunuza danışınız:
• Nikardipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Nifedipin (kan basıncı yüksekliği ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Tiyazid diüretikleri (idrar çıkışını artırarak kan basıncı yüksekliğinde ve dokuda anormal sıvı birikimi durumunda kullanılan bir ilaç grubu)
• Papaverin (iç organ spazmlarında kullanılan bir ilaç grubu)
• Buspiron (sıkıntı bozukluğu tedavisi için kullanılan bir ilaç grubu)
• Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (depresyon, sıkıntı bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi hastalık tedavilerinde kullanılan bir ilaç grubu)
• İnsülin (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
• Risperidon (psikoz tedavisinde kullanılır)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3.TEBOKAN SPECIAL nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavi süresini belirleyecektir. TEBOKAN SPECIAL’ i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız bir durumda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz başka şekilde önermediyse; önerilen dozlar :
– Bunama tedavisinde  : Günde 2-3 kez 1 tablet (sabah, öğle ve akşam) Tedavinin süresi en az 8 hafta olmalıdır. 3 aylık tedavi sonunda hastalık semptomları herhangi bir düzelme göstermezse veya kötüleşirse tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.
– Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde : Günde 2 kez 1 tablet (sabah ve akşam). En az 6 haftalık tedavi gerekmektedir.
– Baş dönmesi ve kulak çınlaması tedavisinde : Günde 2 kez 1 tablet (sabah ve akşam). Baş dönmesi tedavisinde 8 haftayı aşmamalıdır.
-Kulak çınlamasınn tedavisi en az 12 hafta sürdürülmelidir.
6 ay sonra herhangi bir tedavi başarısı gözlenmezse, daha uzun tedavi süresince de düzelme beklenmemelidir.
Doktorunuz, TEBOKAN SPECIAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
• Uygulama yolu ve metodu:
TEBOKAN SPECIAL yalnızca ağızdan kullanım içindir.
– TEBOKAN SPECIAL yukanda belirtilen dozlarda yeterli miktarda sıvı ile (tercihen bir bardak su) birlikte çiğnenmeden yutulmahdır. Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak  alınabilir.
• Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı:
TEBOKAN SPECIAL,  18 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
• Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.
Eğer TEBOKAN SPECIAL’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya da eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla TEBOKAN SPECIAL kullandıysanız
TEBOKAN SPECIAL’ in aşırı dozda kullanımında, yan etkilerde artış görülür. TEBOKAN SPECIAL’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
TEBOKAN SPECIAL’ i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozu tamamlamak için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TEBOKAN SPECIAL’  in içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. TEBOKAN SPECIAL ‘in genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği gösterilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi yan etkiler olabilir, ancak herkeste ortaya çıkmayabilir. Ginkgo biloba içeren ilaçlar ile tedavi süresince gözlenen istenmeyen etkilerin sıklığı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Söz kanosu istenmeyen etkiler hastalar, doktorlar veya eczacılar tarafından yapılan bildirimlerden elde edilmiştir.
Seyrek:
– Kaşıntı, döküntü, kızarıklık, görme problemleri
Çok seyrek:
– Beyin kanaması
– Gözde kanama
– Stevens Johnson Sendromu (geniş vücut alanlarını etkileyecek şekilde deride içi su toplamış kabarcıklarla kendini gösteren hastalık)
Bilinmiyor – Kanama (beyin kanaması)  – Bazı organ kanamaları  -Cerrahi operasyon sonrası damar iltihabı  – Hassas bireylerde özellikle soluk almada güçlük ile başlayıp şok ve ölüme kadar uzanan bir tablo
– Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, ishal, hafif sindirim sistemi rahatsızlıkları
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. TEBOKAN SPECIAL’ in saklanması
TEBOKAN SPECIAL’  i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TEBOKAN SPECIAL’ i kullanmayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra TEBOKAN SPECIAL’ i kullanmayınız.