AMBREKS Pediatrik Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Ambroksol hidroklorür’  dür. AMBREKS Pediatrik 15 mg Şurup , balgam söktürücü bir ilaçtır. Solunum yollarındaki koyu ve yapışkan haldeki mukus salgısının (sümüksü salgı-balgam) kıvamını ve yapışkanlığını azaltarak, kolay bir şekilde dışarıya atılmasını sağlar, öksürüğü rahatlatır ve solunumu iyileştirir. AMBREKS , mukus salgısının (balgamın) artması, dışarıya atılımının bozulması, koyu ve yapışkan olması ile birlikte görülen bronşit, bronşiyal astım (nefes darlığı), bronşektazi (akciğerdeki bronşların aşırı genişlemesi),  burun iç yüzeyi iltihabı,  orta kulak iltihabı, larenjit (gırtlak iltihabı) ve  sinüzit gibi akut (kısa süre içinde gelişen) veya kronik solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca cerrahi operasyon sonrasında bronşlar ve akciğerler ile ilgili rahatsızlıkların  önlenmesi ve giderilmesi için kullanılır. Kullanımı 0-12 yaş arası çocuklar içindir.

AMBREKS Pediatrik Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. AMBREKS Pediatrik , mukus salgısının (balgamın) artması, dışarıya atılımının bozulması, koyu ve yapışkan olması ile birlikte görülen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.
 3. Balgamın dışarıya atılımını engelleyebilecek kodein gibi öksürük kesici  ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Öksürük kesici ilaçlar kıvamı ve yapışkanlığı azalan balgam ve salgıların dışarıya atılımını zorlaştırır.
 4. Eğer çocuğunuzda böbrek veya karaciğer hastalığı ya da mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri (peptik ülser) varsa; kullanmadan önce çocuğunuzun rahatsızlıkları hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.
 5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Anne karnındaki bebeğe ve emzirilen bebeğe zararı olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Doktor kontrolünde çok gerekli olduğu hallerde fayda/risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

AMBREKS 15 mg Pediatrik Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. 0-2  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 2 defa 1/2 er (yarım)  ölçek;
 4. 2-5  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 3 defa 1/2 er (yarım)  ölçek;
 5. 5-12  yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz: günde 2-3 defa 1 ölçek önerilir.
 6. Tedavinin başında dozlar 1 misli arttırılabilir.
 7. Yemeklerden sonra tok karnına alınmalıdır,

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Nadiren baş dönmesi, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Çok seyrek görülen bu yan etkiler ilacın kullanımın kesilmesiyle geçer.
 3. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

İlaç Etken Maddesi:   Ambroksol hidroklorür
İlaç Marka İsmi : AMBREKS Pediatrik 15 mg ŞurupAMBREKS Pediatrik 15 mg Şurup  (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

AMBREKS PEDİATRİK şurup
Ağızdan alınır.
Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir.
 Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben, ahududu esansı, sodyum sitrat, sitrik asit monohidrat, deionize su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. AMBREKS PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
2. AMBREKS PEDİATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. AMBREKS PEDİATRİK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. AMBREKS PEDİATRİK’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. AMBREKS PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
 AMBREKS PEDİATRİK, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
 AMBREKS PEDİATRİK, 100 ml şurup içeren, renkli şişelerde, 5 ml’lik ölçekli kaşığı ile birlikte sunulur. Berrak, renksiz, ahududu kokulu şuruplardır.
 AMBREKS PEDİATRİK, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani ve süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.
2. AMBREKS PEDİATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
AMBREKS PEDİATRİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 Bromheksin veya ambroksola karşı aşırı duyarlıysanız.
AMBREKS PEDİATRİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
AMBREKS PEDİATRİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması Şurup, yemeklerden sonra alınır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
AMBREKS PEDİATRİK’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.
AMBREKS PEDİATRİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
AMBREKS PEDİATRİK, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu) etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium – kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteroidler (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (idrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve
antibiyotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. AMBREKS PEDİATRİK nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Çocuklarda;
0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2,5 ml),
5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 ml).
Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.
Doktorunuz AMBREKS PEDİATRİK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Uygulama yolu ve metodu
Ağız yoluyla alınır. Su veya meyve suyu ile sulandırılabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
0-12 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda kullanımı için “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Eğer AMBREKS PEDİATRİK’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla AMBREKS PEDİATRİK kullandıysanız Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır. AMBREKS PEDİATRİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
AMBREKS PEDİATRİK’i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
AMBREKS PEDİATRİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bilinmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi AMBREKS PEDİATRİK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, AMBREKS PEDİATRİK’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
 Ciltte döküntü
 Mukozalarda değişiklik
 Yüzde şişme
 Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMBREKS PEDİATRİK’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
 Ciltte döküntü .Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
 Bulantı, kusma
 Karın ağrısı
 İshal
 Kuvvetsizlik
 Baş ağrısı
 Kaşıntı
Bunlar AMBREKS PEDİATRİK’in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. AMBREKS PEDİATRİK’in saklanması
AMBREKS PEDİATRİK’i, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra AMBREKS PEDİATRİK’i kullanmayınız.