DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul

ENDİKASYON BİLGİSİ :

İlacın etkin maddesi Digoksin‘ dir. DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır. Kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır. DİGOXİN, kalbin kasılma gücünü  artırıcı etkisiyle akut ve kronik kalp yetmezliği belirtilerini ve şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Kalp kası liflerinin kasılma yeteneğinin azalmış olduğu  kalp ritim bozukluğu olan özellikle düzensiz ve hızlı kalp atımı ile belirgin Atriyal fibrilasyonu diğer adıyla aritmisi olan hastalarda kalp atım hızını düzenler ve yavaşlatır.

DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. DİGOXİN, kalp atım hızını yavaşlatan, kalp yetmezliği riskinin belirtilerini ortadan kaldıran ve kalp kası liflerinin kasılma yeteneğini arttıran bir ilaçtır.
  3. Eğer elektrolit dengesizlik, bir akciğer hastalığına bağlı  olarak meydana gelen sağ kalbin büyümesi, koroner kalp yetmezliği , karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği durumlarından herhangi biri ya da birkaçına sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz. Kullandığınız tüm ilaçları söyleyiniz.
  4. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul’ ün Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. Damar içine uygulanır.

 İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Baş ağrısı, yüzde ağrı, yorgunluk hissi, uyku hali, sersemlik, karın ağrısı, algı bozukluğu ve kabuslar seyrek görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi:  Digoksin
İlaç Marka İsmi: DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 AmpulDIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

DIGOXIN 0.5 mg /2 ml 5 Ampul
Damar içine uygulanır.
Etkin madde: 1 steril ampul (2 ml) 0,5 mg digoksin içerir.
1. DİGOXİN nedir ve ne için kullanılır?
DİGOXİN ampul içerisinde 2 ml berrak, renksiz bir çözelti bulunmaktadır. DİGOXİN , 5 adet ampul içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.
DİGOXİN bir kalp ilacıdır ve sadece doktor tarafından tavsiye edilir ve reçete ile satılır. İçeriğinde etkin madde olarak digoksin vardır; bu Latincede Digitalis olarak adlandırılan bir bitkinin yapraklarından elde edilen bir tür kalp glikozididir. Kalp atımının daha güçlü ve düzenli olmasına yardım eder. Digoksin kalp atımını yavaşlatırken, kalp kasının kasılma gücünü artırarak, kalbin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kalp odacıkları (atriyum ve ventriküller) arasında anormal elektriksel iletimi yavaşlatır. DİGOXİN her yaştan kişilerde tüm formlarda ve evrelerdeki kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. DİGOXİN bazı kalp ritim bozukluklarında (aritmide) da kullanılabilir.
2. DİGOXİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar, burada yer alan genel bilgilerden farklı olabilir. DİGOXİN herkes için uygun olmasa da birçok hasta için uygundur.
DİGOXİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Digoksin veya başka bir kalp glikozidine karşı veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz ya da zehirlenme hikayeniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Dijital zehirlenmesi olduğundan şüphe edildiyse,
• Aşağıda belirtildiği gibi ciddi bir kalp hastalığınız varsa,
• Kalbinizde bozulmuş elektriksel iletim, örneğin “ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok” veya “sinüs nod disfonksiyonu” (kalp piliniz olmadığı sürece)
• Düzensiz kalp atımları (Wolff-Parkinson-White sendromu)
• Kalp kasında büyüme
• Aşağıda belirtilenlerin sizde olabileceği söylendiyse,
• Kanda düşük potasyum ve magnezyum düzeyleri
• Kanda yüksek kalsiyum düzeyleri
• Kanda düşük oksijen düzeyleri
• Eşzamanlı damar içi (intravenöz yolla) kalsiyum tuzu kullanımınız varsa, (Bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”)
• Aort damarının göğüs kafesinin içinde yer alan bölümünde genişleme ya da balonlaşma.
Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, DİGOXİN’i kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışın.
DİGOXİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Kalp enflamasyonu (miyokardit) veya kısmi kalp bloğu gibi bir kalp hastalığınız varsa,
• Yakın zaman içinde bir kalp krizi geçirdiyseniz, • Yiyecekteki besin maddelerini absorbe etmekte zorlanıyorsanız (örn. kronik ishal) ya da mide-bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz,
• Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Ciddi akciğer veya solunum hastalığınız varsa,
• Yetersiz çalışan tiroid bezine veya düşük kalsiyum düzeylerine sahipseniz,
• Önceki 2 ila 3 hafta içinde digoksin veya diğer kardiyak glikozitlerle tedavi edildiyseniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz DİGOXİN ile tedavinizden önce veya tedavi sırasında bu konuları dikkate alacaktır.
DİGOXİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
DİGOXİN’i aç veya tok karna alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz ya da emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildirin. Spesifik olarak doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece, DİGOXİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında DİGOXİN kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİGOXİN’in etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emziriyorsanız, doktorunuz önermediği sürece emzirmeyi bırakınız. Emzirme esnasında bu ilacın kullanımı konusunda doktorunuz karar vermelidir.
Araç ve makine kullanımı
DİGOXİN’i aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik ve görme bozukluğu yaşarsanız, yeniden normal hissedene kadar araç veya makine ya da alet kullanmayınız.
DİGOXİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DİGOXİN her dozda 829,44 mg propilen glikol içermektedir, alkol benzeri semptomlara neden olabilir. DİGOXİN, her dozda 126,2 mg etanol içermektedir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eş zamanlı olarak kullanılan diğer birçok ilaç DİGOXİN ’in etkisini azaltabilir veya artırabilir. Dozun değiştirilmesi ve bazı durumlarda ilaçları kullanmayı bırakmanız gerekebilir.
Bu ilaçlar örneğin;
• Kalsiyum tuzları,
• Elektriksel iletim için önemli maddelerin (sodyum, potasyum vs gibi elektrolitler) düzeylerini etkileyen, diüretikler (idrar söktürücüler) (spironolakton) ve laksatifler (bağırsak içeriğini yumuşatıcılar) (özellikle uzun vadeli kullanım) gibi ilaçlar,
• Kortikosteroidler (kortizon türevi ilaçlar),
• Hormonlar (örn., adrenokortikotropik hormon),
• Ağrı gidermek veya enflamasyon için kullanılan ilaçlar (örn., aspirin, indometasin, Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ),
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., lityum tuzları, trisiklik antidepresanlar, sarı kantaron ),
• Karbenoksolon (ağız ülserleri ve enflamasyon için kullanılır),
• Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., verapamil, felodipin, tiapamil, kaptopril, prazosin, beta-blokerler, reserpin),
• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan ilaçlar (kinidin, amiodaron, flekainid, propafenon, fenitoin),
• Kinin (sıtma tedavisinde kullanılır),
• Antikolinerjik ajanlar (örn., atropin, propantelin),
• Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., alprazolam),
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., makrolid antibiyotikler , tetrasiklinler, gentamisin, trimetoprim, ritonavir ve sakinavir, itrakonazol, neomisin, 4-aminosalisilik asit , rifampisin, benzil penisilin, amfoterisin B),
• Atorvastatin (kan kolesterolünün düşürmek için kullanılır),
• Siklosporin (organ naklinde ve otoimmün hastalıklarda kullanılır),
• Konivaptan (düşük kan sodyum düzeyleri için kullanılır),
• Kas gevşeticiler (örn. suksametonyum klorür),
• Fosfodiesteraz inhibitörleri (örn. teofilin, astım tedavisinde kullanılır),
• Bağırsakları rahatlatan ilaçlar (örn. difenoksilat, loperamid),
• Potasyum düzeylerini artıran ilaçlar (örn., spironolakton, potasyum kanrenoat, amilorid, triamteren, potasyum tuzları),
• Glikozide bağlanarak glikozit emilimini azaltan ve enterohepatik (karaciğer – safra döngüsü) yeniden dolaşımı engelleyen ilaçlar (örn., aktif kömür, kolestiramin, kolestipol, antasidler, kaolin pektin, bazı kitle artırıcı laksatifler, sukralfat),
• Sitostatik ilaçlar (kanser ilaçları),
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., penisilamin, sülfasalazin),
• Adrenalin benzeri ilaçlar (sempatomimetikler), örn., salbutamol, astımda kullanılır.
• Metoklopramid (bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılır), • Akarboz (diyabet tedavisinde kullanılır),
• P-glikoprotein inhibitörleri.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. DİGOXİN nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Her hasta için gerekli olan doz vakaya bağlı olarak değişir. Doktorunuz sizin durumunuza göre en uygun dozaja karar verecektir.
1. günde normal toplam dijitalizasyon dozu yaşa ve vücut ağırlığına bağlı olarak 0,5 ila 1,25 mg’dır. Toplam dijitalizasyon dozu 6 ila 8 saatlik aralarla üç bölünmüş doz halinde verilmeli ve her bir dozun uygulanmasından önce EKG takibi ve dikkatli klinik yanıt değerlendirmesi yapılmalıdır.
2. günden itibaren 0,1 ila 0,4 mg’lık idame dozu uygulanmalıdır. Digoksinin i.v. uygulanmasını takiben daha yüksek sıklık ve şiddette advers olaylardan dolayı, bu yol sadece acil durumlarda (hızlı etki başlangıcı istendiğinde) veya oral uygulamanın mümkün olmadığı vakalarda kullanılmalıdır.
DİGOXİN’i her gün aynı saatte almak, ilacı almanız gereken zamanı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
• Uygulama yolu ve metodu:
DİGOXİN ampul damar içine (i.v.) enjeksiyon yoluyla kullanılır. Doktorunuz DİGOXİN ampulü size uygun şekilde uygulayacaktır. • Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
40 kg ağırlığına kadarki çocuklar ve ergenler (<10 yaş) Çocuklar ve ergenlerde, digoksin dozajı yaşa ve vücut ağırlığına göre belirlenir. Özellikle bebeklerde hızlı dijitalizasyon intoksikasyon belirtileri riski ile ilişkilendirilebilir ve bu nedenle sadece acil bir durumda yapılmalıdır. Erken doğan bebekler ve normal zamanında doğan yenidoğanlarda gerekli digoksin dozu dikkate değer ölçüde değişkenlik gösterebildiğinden, digoksin düzeylerinin tayini özellikle önerilmektedir.
Hafif ila orta şiddette kalp yetmezliği olan hastalarda dijitalizasyon 24 ila 48 saat içinde verilen üç bölünmüş doz halinde oral yolla olmalıdır.
Çok hafif kalp yetmezliği (poliklinik hastaları) vakalarında, dijitalizasyon dozu gerekli değildir.
Tedavi doğrudan idame dozu ile başlatılır ve gerekli düzeye normalde 5 ila 7 gün içinde erişilir.
Günlük devam dozu iki bölünmüş doz (sabah ve akşam) halinde verilmelidir.
Çocuklarda ve ergenlerde hedef plazma digoksin düzeyi 1,5 ve 2,5 ng/ml arasındadır.
Parenteral uygulama Yaş ve kilo grubu Toplam dijitalizasyon dozu µg/kg/ilk 24 (ila 48) saat İdame dozu µg/kg/gün 1,5 kg ağırlığındaki erken doğan yeni doğanlar 20 4 1,5 ila 2,5 kg ağırlığındaki erken doğan yeni doğanlar 25 5 2 aftaya kadar olan yeni doğanlar 30 7,5 2 haftalıktan büyük 10 kg ağırlığına kadarki yeni doğanlar 35 9 10 ila 20 kg 30 7,5 20 ila 40 kg 20* 4 *0,5 ila 1,0 mg’lık toplam dijitalizasyon dozunu aşmayınız (oral). Tedaviye yanıta bağlı olarak, doktorunuz daha düşük veya yüksek doz önerebilir.
Yaşlılarda kullanım (65 yaş üzeri):
Dozlar böbrek fonksiyon temelinde kişiye özel olarak belirlenmeli ve yanıta ve plazma konsantrasyonlarına göre değiştirilmelidir. Yaşlı hastalarda (>65 yaş), idame dozu 0,25 mg/günü aşmamalıdır.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Dozlar başlangıçta böbrek fonksiyonuna göre kişiye özel olarak belirlenmeli ve yanıta ve plazma konsantrasyonlarına göre ayarlanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu görülen hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
DİGOXİN’i doktorunuzun talimatlarına göre kullanınız. DİGOXİN’i ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğiyle ilgili sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer DİGOXİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN alınmasının neden olduğu belirtiler ve semptomlar kalp bozukluğu, gastrointestinal bozukluklar ve sinir bozukluğudur. Kullanmanız gerekenden daha fazla DİGOXİN aldıysanız veya biri yanlışlıkla sizin ilacınızı aldıysa, derhal tavsiye için bir doktoru veya en yakın hastanenin acil servisini arayınız veya birinin sizin için aramasını sağlayınız. DİGOXİN ambalajını gösteriniz. Tıbbi tedavi gerekli olabilir. DİGOXİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
DİGOXİN’i kullanmayı unutursanız
Bir sonraki doza çok az kalmışsa (örn., 2 veya 3 saat), atladığınız dozu almayın ve bir sonraki dozu almanız gereken zamanda alın. Aksi takdirde, dozu hatırlar hatırlamaz alın ve bir sonraki dozu normal şekilde alın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
DİGOXİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz size ne kadar süreyle DİGOXİN ile tedavi uygulanacağına karar verecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz, durumunuz kötüleşebilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DİGOXİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, DİGOXİN’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
Hipersensitivite (kaşıntı, ürtiker, döküntüleri de içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları) Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİGOXİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.
Diğer yan etkiler:
Yaygın:
• İştah kaybı
• Baş ağrısı
• Uyuşukluk
• Düzensiz kalp atımı
• Hafif sersemlik
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Yüz ağrısı
• Yorgunluk
• Bitkinlik
• Elektrokardiyogramda genellikle kalp fonksiyonundaki değişiklikleri yansıtan değişiklikler
Seyrek: • Bilinç bulanıklığı • Dezoryantasyon (nerede olduğunu bilememe)
• Kabus görme
• Akut psikoz (ani olarak ortaya çıkan düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihinsel durum)
• Algı bozuklukları
• Depresyon
• Halüsinasyon (olmayan şeyleri görme veya duyma)
• Deliryum (sıklıkla ağır hastalıklarda görülen hafıza, algı ve davranışlarda ortaya çıkan geçici bozukluk)
• Gerçek dışı inançlar
•Afazi (konuşamama)
• Görme bozukluğu
• Kromatopsi (cisimleri olduklarından farklı renklerde görme)
• Karın ağrısı
• Enjeksiyon bölgesinde tahriş
Çok seyrek:
• Trombositopeni (düşük beyaz kan hücresi ve trombosit düzeyleri)
• Agranülositoz (bir grup beyaz kan hücresinin ilaç ve kimyasallara aşırı duyarlılık sonucu azalması ile ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin zayıflaması, enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkan ağır tablo)
• Hipersensitivite (aşırı duyarlılık)
• Kaşıntı • Ürtiker (kurdeşen)
• Maküler döküntü (kabarık olmayan, ciltten farklı deri döküntüsü)
• Konvülziyonlar (nöbet geçirme)
• Erkeklerde meme büyümesi
Sıklığı bilinmiyor:
• Zihin bulanıklığı durumu
• Somnolans (uykuya meyil)
• Baş dönmesi
• İntestinal iskemi / gastrointestinal nekroz (bağırsak duvarlarının yeterince kanlanmaması/ mide-bağırsak duvarındaki hücrelerin ölümüyle ortaya çıkan acil tıbbi müdahale gerektiren durum)
• Döküntü
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..
Yan etkilerin raporlanması
Burada yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. DİGOXİN’in saklanması
DİGOXİN’in çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. DİGOXİN 25°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİGOXİN’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİGOXİN’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.