VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi D3 Vitamini‘ dir. D vitamini eksikliği ve yetmezliğinde kullanılmaktadır. VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla, raşitizm, osteomalazi ve hiperparatiroidizm, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliği ile osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik erimesine bağlı kırık oluşma tehlikesine karşı tedaviye yardımcı olur.
Osteoporoz : Hem kadın hem de erkeklerde özellikle yaşlanmayla artan, kemiklerde zayıflık ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir kemik hastalığıdır.
Osteomalazi : Yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına yol açan bir kemik hastalığıdır.
Hiperparatiroidizm : Paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum
metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı bir hastalıktır.
Raşitizm :  Kemik dokusundaki D vitamini eksikliğine bağlı omurga, kol ve bacak kemiklerinde biçim bozukluğuna yol açan bir kemik hastalığıdır.  Raşitizm, her dönemde görülebilir ancak yetişkinlere oranla  yeni doğanlar, bebekler ve çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.

VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. •D vitamini eksikliği ve yetmezliğinin giderilmesinde kullanılan bir ilaçtır.
 2. VİTOEL-D3 damla, size  sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Doktorunuz önermedikçe, başka rahatsızlıklarınız için kullanmayınız. İlacı hiçbir zaman başka biriyle paylaşmayınız.
 3. İlacın kullanımı sırasında doktora veya sağlık kuruluşuna gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 4. Eğer, ağır derecede yüksek tansiyon hastasıysanız veya ileri derecede damar sertliği hastalığınız varsa ya da aktif akciğer tüberkülozunuz varsa uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanmayınız.
 5. Bazı durumlarda VİTOEL-D3 damla kullanılmamalıdır. Eğer,
 6. –D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür).
  – Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması) veya hiperkalsiüri    (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa; kullanmayınız.
 7. İlacı doktorunuzun önerdiği süre ve dozda alınız.
 8. D3 vitaminini devamlı kullanmanız gerekiyorsa; böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettiriniz.
 9. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor gözetiminde, uygun dozda  kullanılabilir.

VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla’ nın kullanım Şekli:

 1. VİTOEL-D3 damlayı hekiminiz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince muhakkak doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza ciddi zararları olur.
 2. Süt çocuklarında besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.
 3. D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde: günde 1 ila 6 damla,
 4. Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi: günde 1 ila 3 damla;
 5. Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin tedavisi: günde 1 ila 16 damla;
 6. Yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizminde : 0-1 yaş arası bebeklerde günde 5 damla; 1 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 10 damla; idame dozu günde 1 damla;
 7. Kemiklerde mineral azalmasına bağlı oluşan osteomalazi tedavisinde: günde 16 damla, idame dozu günde 2 veya 3 damla;
 8. Kemik erimesinin destek tedavisinde, kemik  erimesine bağlı kemik kırığı riski artışı olan durumların önlenmesinde: günde 1 damla;
 9. Sekonder hiperparatiroidizmde: günde 2 ila 5 damla şeklinde önerilir.
 10. Dozaj miktarı ve tedavinin süresi hastanın ihtiyacı doğrultusunda hekimin önerisiyle belirlenir.

VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla Yan Etkileri :

 1. VİTOEL-D3 damlayı kullanırken soluk alamama, üritker, yüzde, ağız içinde ve boğazda şişlik, şiddetli karın ağrısı gibi ilaca karşı alerjik bir reaksiyon görüldüğünde, acilen bir tıbbi yardım için hemen bir sağlık kuruluşuna gidiniz.
 2. VİTOEL-D3 damla  normal dozlar ve sürelerde kullanıldığında yan etki olasılığı azdır.

İlaç Etken Maddesi: D3 Vitamini
İlaç Marka İsmi: VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla, çözeltiVİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla, çözelti kullanma talimatıVİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla, çözelti kısa ürün bilgisi

VİTOEL-D3 150.000 I.U.-10 ml oral damla, çözelti kısa ürün bilgisi

VİTOEL-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla, çözelti (prospektüsü)
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her 1 ml’lik oral damla 15.000 I.U.’e eşdeğer 0.375 mg vitamin D3 içerir.
Yardımcı maddeler: Polioksil 35 kastor yağı, sukroz, sitrik asit monohidrat, benzil alkol, tuttifrutti aroması, disodyum hidrojen fosfat susuz, saf su.
1. VİTOEL-D3 nedir ve ne için kullanılır?
VİTOEL-D3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir. VİTOEL-D3, 10 ml ve 30
ml damlalıklı cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır. Dvitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral
azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm tedavisinde kullanılır.
2. VİTOEL-D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VİTOEL-D3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
-Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz
(aşırı duyarlılığınız) var ise,
-Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
-İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
-Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.
-D hipervitaminozu (D vitamininin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
-Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
– Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
-Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa
VİTOEL-D3’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
-Fazla hareket etmiyorsanız,
-Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
-Böbrek taşı geçmişiniz varsa
-Sarkoidozunuz varsa
-Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
– Böbrek bozukluğunuz varsa
-D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
VİTOEL-D3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.
Hamilelik : ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VİTOEL-D3 gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme vitamini anne sütüne geçer.
Araç ve makine kullanımı
VİTOEL-D3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.
VİTOEL-D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Ürün, polioksil 35 kastor yağı içerdiğinden mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.
Ürün, sukroz içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani doza bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin
D’nin etkisi azalabilir.
Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir
(hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkililiğini azaltabilir.
Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
Yağ emiliminin azalmasına neden olan ilaçlar, vitamin D emilimini azaltabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VİTOEL-D3 nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
VİTOEL-D3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
1 ml VİTOEL-D3 25 damladır.
Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:
Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi
Günde 1-6 damla 600-3600 I.U.
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliğini önlemek amacıyla
Günde 1-3 damla 600-1800 I.U.
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliği tedavisi
Günde 1-16 damla 600-9600 I.U.
Çocuklar ve yeni doğanlarda raşitizm tedavisinde
1 yaş altında: Günde 5 damla
1 yaş üstünde: Günde 10 damla
İdame dozu: Günde 1 damla
1 yaş altında: günde 3000 I.U.
1 yaş üstünde: günde 6000 I.U.
İdame dozu: günde 600 I.U.
Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi
Günde 16 damla
İdame dozu: Günde 2-3 damla
Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte kemik erimesine destek tedavisi
Günde 1 damla 600 I.U.
Kemik erimesine bağlı kırık riski artmış olan hastalarda (yaşlı hastalar ve glukokortikoid tedavisindeki hastalar)
birlikte önleyici tedavide
Günde 1 damla 600 I.U.
Sekonder hiperparatiroidizm Günde 2-5 damla 1200-3000 I.U.
Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
VİTOEL-D3 günde bir kez ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları:
Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
Eğer VİTOEL-D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VİTOEL-D3 kullandıysanız
Eğer aşırı miktarda VİTOEL-D3 kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler , bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).
Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.
VİTOEL-D3’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
VİTOEL-D3’ü kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
VİTOEL-D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, VİTOEL-D3 tedavisini durdurmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi VİTOEL-D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.
VİTOEL-D3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek
dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir:
Bilinmeyen sıklıktaki yan etkiler
 İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek
bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi
(bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir).
 Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal
 Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri
 Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)
 Ateş
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. VİTOEL-D3’ün saklanması
VİTOEL-D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 6 ay saklayabilirsiniz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VİTOEL-D3’ü kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VİTOEL-D3’ü kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi:
World Medicine İlaçları Ltd. Şti.
Bağcılar/İstanbul
Üretim Yeri:
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bağlariçi Caddesi No:14 Kat:2
Avcılar/İSTANBUL
Tel: +90 212 694 33 51 – 0 (212) 695 11 21
Faks: +90 212 694 62 94
Bu kullanma talimatı 08.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.